19 şubat 2019 Salı 20:03

Banka hesap numaraları IBAN’a dönüşüyor

Yazan: Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2009 9:14
Bu yazı Haber Kategorisinde YORUM YAZ .

IBANIBAN Kullanımı Zorunlu Oluyor.

IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kullanımı, T.C. Merkez Bankası Tebliğ gereği, 1 Ocak 2010 tarihi itibari ile zorunlu oluyor. Bu tarihten itibaren EFT, havale, virman gibi para transferlerinde IBAN kullanılacak.

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Nedir?

IBAN, bankalardaki mevcut hesapların yerine kullanılacak olan ve belirli bir standarda göre oluşturulan uluslararası banka hesap numarasıdır.. Bu standarda göre, ülke genelinde standart uzunlukta ve yapıda bir banka müşteri hesap numarası oluşturulması gerekmektedir. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin yanısıra bir çok ülkede IBAN kullanılmaktadır. Konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 10.10.2008 tarih, 27020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

IBAN’ın Amacı:

IBAN’ın amacı, bankalardaki her bir müşteri hesap numarasını uluslararası ölçekte tanımlamak suretiyle, para transferlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Nasıl Kullanılacak?

1. Her banka, müşterisinin para transferine konu hesabı için IBAN’ı üretmiş durumdadır ve müşterisine bildirir.

2. Parayı alacak olan kişi (ALICI) kendi hesabına ait IBAN’ı parayı gönderecek olan kişiye (GÖNDERİCİ) bildirir.

3. Gönderici, alıcının IBAN’ını kendi bankasına bildirir ve para transfer emrini verir.

4. Göndericinin bankası bu IBAN’ı doğrular ve alıcının IBAN’ına para transferini gerçekleştirir.

Türkiye’de IBAN’ın Yapısı:

Türkiye’de IBAN 26 karakterden oluşmaktadır. İlk iki hane ülke kodunu belirtmektedir ve Türkiye için TR’dir. Sonraki 2 hane kontrol basamaklarını oluşturmakta ve IBAN’ın doğrulanmasında kullanılmaktadır. Sonraki 5 hane banka kodunu ifade etmektedir. Rezerv alan tek basamaklı olup, değiştirilene kadar sıfır olarak kabul
edilmiştir. Son 16 hane ise banka hesap numarasını belirtmektedir.

Banka Müşterileri Ne Yapacak?

Para transferine konu hesabı olan her müşteri IBAN’ını almak için hesabının bulunduğu bankaya başvuracaktır. IBAN’ını alan müşteri kendisine yapılacak para transferlerinde kullanılmak üzere hesap numarası olarak IBAN’ını göndericiye bildirecektir. Para transferi yapacak olan müşteriler, transferi gerçekleştirmeden
önce alıcının IBAN’ını bankalarına bildireceklerdir. Alıcının IBAN’ının bilinmediği durumlarda ise bankalarına işlem bazında yazılı beyan vermek suretiyle transferi gerçekleştirebileceklerdir.

Ne Zaman Kullanıma Geçecek?

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ ile IBAN kullanımında kademeli bir geçiş süreci planlanmıştır. Buna göre;

10.10.2008 tarihinden itibaren;

Bankalar müşterileri için IBAN üretmek ve hesap sahiplerine bildirmek zorundadırlar.

01.01.2009 tarihinden itibaren;

Bankaların mevcut uygulamalarında müşterileri için düzenledikleri ve üzerinde hesap numarası bulunan tüm belgelerde IBAN’ı göstermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki herhangi bir hesaba yapacakları para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ı bankalarına bildirmeleri gerekmektedir, (talep edilmesine rağmen müşteri tarafından alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin yazılı beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmayacaktır) bankaların ise söz konusu IBAN’ı doğrulaması ve kullanması zorunludur. (Bankalar ile yurt dışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren kuruluşlar arasında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemlerde bu zorunluluk aranmayacaktır)

01.01.2010 tarihinden itibaren;

Bankaların yurt içi ve yurt dışından gelen ve alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen para transferlerinde IBAN’ı doğrulaması, giden transferlerde ise göndericiye ve alıcıya ait IBAN’ı kullanmaları gerekmektedir.

Müşteriler yurt içinde yapacakları para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ı bildirecek1, bankalar ise söz konusu IBAN’ı doğrulayacak ve kullanacaklardır.

Kaynak: T.C.M.B. IBAN Bilgi Broşürü

Dilerseniz yorum yazabilir, veya geri izlemelere bakabilirsiniz.

Yorumunuzu Yazın